Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wwozu do Polski odpadów z niektórych państw europejskich z dnia 2006-10-13.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/541862/06/X/1003.4 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wwozu do Polski odpadów z niektórych państw europejskich.

Środki masowego przekazu nagłośniły sprawę wwozu na terytorium Polski odpadów pochodzących z Niemiec, Holandii, Austrii i Włoch. Zjawisko to zostało spowodowane wprowadzeniem nowych regulacji prawnych, zgodnie z którymi przedsiębiorcy zajmujący się zbieraniem odpadów komunalnych, przed złożeniem ich na wysypisku, muszą dokonać ich wstępnej segregacji, co generuje znaczne koszty. W związku z tym odpady wwożone są do Polski pod pretekstem ich recyklingu. W rzeczywistości są one porzucane na nieczynnych i niedozorowanych wysypiskach śmieci. Krajowa Izba Gospodarcza szacuje, iż w skali miesiąca nielegalnie przez granicę przewozi się nawet sto tysięcy ton odpadów. Zjawisku temu sprzyja fakt, że z dniem 1.05.2004 r. i wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, na granicy z Republiką Federalną Niemiec przeprowadza się jedynie wyrywkowe kontrole. Ten szkodliwy dla środowiska naturalnego i zdrowia obywateli proceder powinien spotkać się ze zdecydowaną reakcją ze strony organów władzy publicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska oraz rozważenie możliwości podjęcia działań w celu przeciwdziałania temu niepożądanemu zjawisku.

Wystąpienie tej samej treści zostało skierowane również do Ministra Środowiska.

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie wwozu do Polski odpadów z niektórych państw europejskich.

Środki masowego przekazu nagłośniły sprawę wwozu na terytorium Polski odpadów pochodzących z Niemiec, Holandii, Austrii i Włoch. Zjawisko to zostało spowodowane wprowadzeniem nowych regulacji prawnych, zgodnie z którymi przedsiębiorcy zajmujący się zbieraniem odpadów komunalnych, przed złożeniem ich na wysypisku, muszą dokonać ich wstępnej segregacji, co generuje znaczne koszty. W związku z tym odpady wwożone są do Polski pod pretekstem ich recyklingu. W rzeczywistości są one porzucane na nieczynnych i niedozorowanych wysypiskach śmieci. Krajowa Izba Gospodarcza szacuje, iż w skali miesiąca nielegalnie przez granicę przewozi się nawet sto tysięcy ton odpadów. Zjawisku temu sprzyja fakt, że z dniem 1.05.2004 r. i wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, na granicy z Republiką Federalną Niemiec przeprowadza się jedynie wyrywkowe kontrole. Ten szkodliwy dla środowiska naturalnego i zdrowia obywateli proceder powinien spotkać się ze zdecydowaną reakcją ze strony organów władzy publicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska oraz rozważenie możliwości podjęcia działań w celu przeciwdziałania temu niepożądanemu zjawisku.

Wystąpienie tej samej treści zostało skierowane również do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: