Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia uprawnień skazanych używających wyrobów tytoniowych w zakładach karnych typu półotwartego z dnia 2006-10-23.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/538022/06/VII/702 RZ
Data sprawy:
2006-10-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia uprawnień skazanych używających wyrobów tytoniowych w zakładach karnych typu półotwartego.

Przeprowadzane przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wizytacje w zakładach karnych i aresztach śledczych wskazują, że w związku z brakiem spójności między przepisami Kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.11.1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości w zakładach karnych typu półotwartego dochodzi do ograniczania uprawnień skazanych używających wyrobów tytoniowych. Jest to następstwem przewidzianej w art. 91 pkt 1 Kkw możliwości zamykania w zakładach karnych typu półotwartego cel mieszkalnych w porze nocnej oraz dopuszczenia w § 3 cytowanego rozporządzenia używania wyrobów tytoniowych tylko poza celą mieszkalną, w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora zakładu karnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o odpowiednią nowelizację powołanego rozporządzenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: