Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława D., Krystyny D. oraz Tadeusza D. dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 73/06) z dnia 2006-11-03.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/543765/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-11-03
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława D., Krystyny D. oraz Tadeusza D. dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 73/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej stosując art. 398 (9) § 2 k.p.c., zgodnie z którym postanowienie o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania nie wymaga pisemnego uzasadnienia. W przekonaniu Rzecznika brak uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa oraz stanowi zbyt daleko idące ograniczenie prawa do rzetelnej procedury sądowej.

 


Data odpowiedzi:
2008-04-22
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 26.06.2007 r., sygn. akt SK 73/06) ze względu na zbędność orzekania.
Trybunał orzekł o niezgodności zaskarżonego przepisu w wyroku z dnia 30.05.2007 r. w sprawie o sygn. SK 68/06.