Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Wojewody Pomorskiego oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie warunków zatrudnienia w Stoczni Gdańskiej grupy robotników z Korei Północnej (kontynuacja wystąpienia z dnia 27.03.2006 r.) z dnia 2006-11-03.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/528594/06/VIII/815 RZ
Data sprawy:
2006-11-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Pomorskiego oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie warunków zatrudnienia w Stoczni Gdańskiej grupy robotników z Korei Północnej (kontynuacja wystąpienia z dnia 27.03.2006 r.).

"Gazeta Wyborcza" w dniu 23.10.2006 r. przedstawiła kolejne informacje o północnokoreańskich pracownikach świadczących pracę na terenie Stoczni Gdańskiej. Zdaniem dziennikarzy pracuje tam 28 pracowników z Korei Północnej, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 60 zł za miesiąc pracy (podobno pracują oni po 16-18 godzin dziennie), podczas gdy pracownicy miejscowi otrzymują wynagrodzenie w wysokości około 2,5 tys. zł. "Gazeta" poinformowała, że w sierpniu zmarł 46-letni północnokoreański spawacz, z powodu niewydolności układu krążenia połączonej z obrzękiem płuc. Wskazywać by to mogło, iż środki ochrony zapewnione pracownikowi były niewystarczające lub pracownik za długo pracował, co w sposób bezpośredni mogło doprowadzić do zgonu.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Wojewody Pomorskiego o zbadanie, w ramach posiadanych kompetencji, legalności pobytu na terytorium Polski oraz zatrudnienia w Stoczni Gdańskiej grupy północnokoreańskich pracowników, a także do Głównej Inspektor Pracy o zbadanie stanu przestrzegania ich praw pracowniczych.

Wystąpienie do Wojewody Pomorskiego oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie warunków zatrudnienia w Stoczni Gdańskiej grupy robotników z Korei Północnej (kontynuacja wystąpienia z dnia 27.03.2006 r.).

"Gazeta Wyborcza" w dniu 23.10.2006 r. przedstawiła kolejne informacje o północnokoreańskich pracownikach świadczących pracę na terenie Stoczni Gdańskiej. Zdaniem dziennikarzy pracuje tam 28 pracowników z Korei Północnej, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 60 zł za miesiąc pracy (podobno pracują oni po 16-18 godzin dziennie), podczas gdy pracownicy miejscowi otrzymują wynagrodzenie w wysokości około 2,5 tys. zł. "Gazeta" poinformowała, że w sierpniu zmarł 46-letni północnokoreański spawacz, z powodu niewydolności układu krążenia połączonej z obrzękiem płuc. Wskazywać by to mogło, iż środki ochrony zapewnione pracownikowi były niewystarczające lub pracownik za długo pracował, co w sposób bezpośredni mogło doprowadzić do zgonu.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Wojewody Pomorskiego o zbadanie, w ramach posiadanych kompetencji, legalności pobytu na terytorium Polski oraz zatrudnienia w Stoczni Gdańskiej grupy północnokoreańskich pracowników, a także do Głównej Inspektor Pracy o zbadanie stanu przestrzegania ich praw pracowniczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: