Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad finansowania szkół z ukraińskim językiem nauczania z dnia 2000-06-01.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/341265/00/XV/1506.1 RZ
Data sprawy:
2000-06-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad finansowania szkół z ukraińskim językiem nauczania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-06-01
Opis odpowiedzi:
Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.09.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - wrzesień 2000", str. 43).