Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Okręgowego na rzecz Franciszka K. o uchylenie prawomocnego orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń (zakaz reformationis in peius) z dnia 2002-09-11.

Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/406475/02/II/209.1 RZ
Data sprawy:
2002-09-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia Kolegium ds.Wykroczeń (WW)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Okręgowego na rzecz Franciszka K. o uchylenie prawomocnego orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń (zakaz reformationis in peius).

 


Data odpowiedzi:
2002-12-20
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 11.10.2002 r., sygn. akt IV Ko 209/02).