Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1-2. W sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli z dnia 2003-02-07.

Adresat:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT W OSTRZESZOWIE
Sygnatura:
RPO/420948/02/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2003-02-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1-2. W sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli.

Do RPO zwróciło się Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, które otrzymuje wiele skarg od rolników uważających, że myśliwi polując na terenach rolniczych bez zgody ich właścicieli, naruszają prawo posiadania i nienaruszalności własności prywatnej, zwłaszcza w kontekście art. 12 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie, zgodnie z którym dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą wznosić urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej po uzyskaniu zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu. Skarżący kwestionują również art. 33a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt stanowiący, że zdziczałe psy i koty przebywające bez opieki i dozoru człowieka na terenie obwodów łowieckich w odległości większej niż 200m od zabudowań mieszkalnych i stanowiące zagrożenie dla zwierząt dziko żyjących, w tym zwierząt łownych, mogą być zwalczane przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Myśliwi strzelają do zwierząt domowych niejednokrotnie przy zabudowaniach i w obecności dzieci. Kierowanie tych spraw do prokuratury jest, w opinii skarżących, bezskuteczne. RPO prosi o przeanalizowanie zasygnalizowanych spraw, w których podstawą zarzutów jest problem złego stosowania prawa i braku skutecznych środków nadzoru, jak i niespójnego i nieprecyzyjnego prawa wkraczającego w sferę własności.

Inf. 1/2003, str.28.

1-2. W sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli.

Do RPO zwróciło się Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, które otrzymuje wiele skarg od rolników uważających, że myśliwi polując na terenach rolniczych bez zgody ich właścicieli, naruszają prawo posiadania i nienaruszalności własności prywatnej, zwłaszcza w kontekście art. 12 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie, zgodnie z którym dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą wznosić urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej po uzyskaniu zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu. Skarżący kwestionują również art. 33a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt stanowiący, że zdziczałe psy i koty przebywające bez opieki i dozoru człowieka na terenie obwodów łowieckich w odległości większej niż 200m od zabudowań mieszkalnych i stanowiące zagrożenie dla zwierząt dziko żyjących, w tym zwierząt łownych, mogą być zwalczane przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Myśliwi strzelają do zwierząt domowych niejednokrotnie przy zabudowaniach i w obecności dzieci. Kierowanie tych spraw do prokuratury jest, w opinii skarżących, bezskuteczne. RPO prosi o przeanalizowanie zasygnalizowanych spraw, w których podstawą zarzutów jest problem złego stosowania prawa i braku skutecznych środków nadzoru, jak i niespójnego i nieprecyzyjnego prawa wkraczającego w sferę własności.

Inf. 1/2003, str.28.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-05-20
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Ministra Środowiska z dnia 4.03.2003 r. - Inf. 1/2003, str.96.