Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ewy Ł., dotyczącej ograniczenia dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 12/03) z dnia 2003-04-24.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/435569/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-04-24
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ewy Ł., dotyczącej ograniczenia dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 12/03).

 


Data odpowiedzi:
2003-07-15
Opis odpowiedzi:

Skarga konstytucyjna częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 9.06.2003 r., sygn. akt SK 12/03).