Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia aktem podustawowym prawa podatników VAT do obniżenia podatku należnego oraz w sprawie przepisu ustawy o VAT przerzucającego obowiązek kontroli z organu podatkowego na podatnika (nabywcę) z dnia 2003-08-25.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/430895/03/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2003-08-25
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia aktem podustawowym prawa podatników VAT do obniżenia podatku należnego oraz w sprawie przepisu ustawy o VAT przerzucającego obowiązek kontroli z organu podatkowego na podatnika (nabywcę).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-06-09
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 27.04.2004 r., sygn. akt K 24/03).