Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Okręgowego na rzecz Krzysztofa M. o uchylenie prawomocnego orzeczenia Kolegium do Spraw Wykroczeń z dnia 2003-08-29.

Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/436692/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2003-08-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia Kolegium ds.Wykroczeń (WW)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Okręgowego na rzecz Krzysztofa M. o uchylenie prawomocnego orzeczenia Kolegium do Spraw Wykroczeń.

Orzeczenie zaoczne Kolegium ds. Wykroczeń zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, a mianowicie art. 52 § 1 d. kpsw, polegającym na przeprowadzeniu rozprawy pod nieobecność obwinionego i uznaniu jego obecności na rozprawie za niekonieczną, mimo że w dacie czynu oraz w czasie rozprawy był on osadzony w Areszcie Śledczym, co mogło mieć wpływ na treść zapadłego w sprawie rozstrzygnięcia.

 


Data odpowiedzi:
2004-01-15
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 6.10.2003 r., sygn. akt V Ko 402/03).