Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Okręgowego na rzecz Mateusza G. o uchylenie prawomocnego nakazu karnego Kolegium do Spraw Wykroczeń z dnia 2003-09-18.

Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/433577/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2003-09-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia Kolegium ds.Wykroczeń (WW)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Okręgowego na rzecz Mateusza G. o uchylenie prawomocnego nakazu karnego Kolegium do Spraw Wykroczeń.

Nakaz karny Kolegium do Spraw Wykroczeń został wydany z rażącym naruszeniem art. 64 § 2 d. kpsw., polegającym na niedokonaniu ustaleń popartych wiarygodnymi dowodami, z których wynikałoby, że okoliczności czynu i wina Mateusza G. odnośnie zarzucanego mu wykroczenia nie budzą wątpliwości, co mogło mieć wpływ na treść zapadłego w tej sprawie rozstrzygnięcia.

 


Data odpowiedzi:
2004-07-08
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 26.01.2004 r., sygn. akt IX Ko 229/03).