Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Okręgowego na rzecz Jana G. o uchylenie prawomocnego orzeczenia Kolegium do Spraw Wykroczeń ze stycznia 1982 r z dnia 2006-04-04.

Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/497175/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia Kolegium ds.Wykroczeń (WW)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Okręgowego na rzecz Jana G. o uchylenie prawomocnego orzeczenia Kolegium do Spraw Wykroczeń ze stycznia 1982 r.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich orzeczenie to zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa (art. 1 § 1 Kodeksu wykroczeń), które wyraziło się w ukaraniu Jana G. za popełnienie wykroczenia określonego w art. 50 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym mimo, iż w dacie, kiedy czyn miał być popełniony, przepis ten nie obowiązywał. Jednocześnie Rzecznik wnosi o uniewinnienie obwinionego.

 


Data odpowiedzi:
2006-06-29
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 7.06.2006 r., sygn. akt VI Ko 44/06).