Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółek z o.o. dotyczącej utraty wadium przez uczestnika postępowania, wykluczonego z przetargu (sygn. akt SK 62/06) z dnia 2006-10-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/539637/06/VI/610.2 RZ
Data sprawy:
2006-10-17
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółek z o.o. dotyczącej utraty wadium przez uczestnika postępowania, wykluczonego z przetargu (sygn. akt SK 62/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 42 ust. 6 ustawy o zamówieniach publicznych w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29.08.2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2008-11-17
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 17.11.2008 r., sygn. akt SK 62/06).