Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów (do wiadomości Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej) w sprawie potrzeby powołania instytucji polskich "oficerów łącznikowych" przy ministerstwach właściwych ds. zatrudnienia w państwach "Starej" Unii Europejskiej oraz państwach będących w strukturach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których zatrudniani są licznie obywatele polscy z dnia 2006-11-07.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/536046/06/VIII/805 RZ
Data sprawy:
2006-11-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów (do wiadomości Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej) w sprawie potrzeby powołania instytucji polskich "oficerów łącznikowych" przy ministerstwach właściwych ds. zatrudnienia w państwach "Starej" Unii Europejskiej oraz państwach będących w strukturach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których zatrudniani są licznie obywatele polscy.

Rzecznik Praw Obywatelskich poruszył kwestię powołania polskich "oficerów łącznikowych" podczas rozmowy z Premierem, która odbyła się w dniu 4 sierpnia 2006 r. Premier wyraził wówczas poparcie dla tej idei, której realizacja wymagać będzie zarówno poniesienia określonych wydatków, jak również uzgodnień z rządami poszczególnych krajów Unii Europejskiej.
Według koncepcji ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zamiast "oficerów łącznikowych" powinni zostać powołani attaché pracy przy polskich ambasadach. Tego rodzaju rozwiązanie, jakkolwiek łatwiejsze do przeprowadzenia, pozbawia takich przedstawicieli możliwości bezpośredniego oddziaływania na naszych partnerów zagranicznych w ministerstwach pracy. Spowoduje ono natomiast powstanie dodatkowych etatów "dyplomatycznych", w znacznej mierze będących stanowiskami o charakterze reprezentacyjnym. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poparcie idei powołania instytucji polskich "oficerów łącznikowych" w jej pierwotnym kształcie.


Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów (do wiadomości Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej) w sprawie potrzeby powołania instytucji polskich "oficerów łącznikowych" przy ministerstwach właściwych ds. zatrudnienia w państwach "Starej" Unii Europejskiej oraz państwach będących w strukturach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których zatrudniani są licznie obywatele polscy.

Rzecznik Praw Obywatelskich poruszył kwestię powołania polskich "oficerów łącznikowych" podczas rozmowy z Premierem, która odbyła się w dniu 4 sierpnia 2006 r. Premier wyraził wówczas poparcie dla tej idei, której realizacja wymagać będzie zarówno poniesienia określonych wydatków, jak również uzgodnień z rządami poszczególnych krajów Unii Europejskiej.
Według koncepcji ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zamiast "oficerów łącznikowych" powinni zostać powołani attaché pracy przy polskich ambasadach. Tego rodzaju rozwiązanie, jakkolwiek łatwiejsze do przeprowadzenia, pozbawia takich przedstawicieli możliwości bezpośredniego oddziaływania na naszych partnerów zagranicznych w ministerstwach pracy. Spowoduje ono natomiast powstanie dodatkowych etatów "dyplomatycznych", w znacznej mierze będących stanowiskami o charakterze reprezentacyjnym. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poparcie idei powołania instytucji polskich "oficerów łącznikowych" w jej pierwotnym kształcie.


Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów (do wiadomości Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej) w sprawie potrzeby powołania instytucji polskich "oficerów łącznikowych" przy ministerstwach właściwych ds. zatrudnienia w państwach "Starej" Unii Europejskiej oraz państwach będących w strukturach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których zatrudniani są licznie obywatele polscy.

Rzecznik Praw Obywatelskich poruszył kwestię powołania polskich "oficerów łącznikowych" podczas rozmowy z Premierem, która odbyła się w dniu 4 sierpnia 2006 r. Premier wyraził wówczas poparcie dla tej idei, której realizacja wymagać będzie zarówno poniesienia określonych wydatków, jak również uzgodnień z rządami poszczególnych krajów Unii Europejskiej.
Według koncepcji ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zamiast "oficerów łącznikowych" powinni zostać powołani attaché pracy przy polskich ambasadach. Tego rodzaju rozwiązanie, jakkolwiek łatwiejsze do przeprowadzenia, pozbawia takich przedstawicieli możliwości bezpośredniego oddziaływania na naszych partnerów zagranicznych w ministerstwach pracy. Spowoduje ono natomiast powstanie dodatkowych etatów "dyplomatycznych", w znacznej mierze będących stanowiskami o charakterze reprezentacyjnym. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poparcie idei powołania instytucji polskich "oficerów łącznikowych" w jej pierwotnym kształcie.


 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: