Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych pracownikom sieci hipermarketów z dnia 2006-11-17.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/543261/06/VIII/806.1 RZ
Data sprawy:
2006-11-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych pracownikom sieci hipermarketów.

W dniu 19.10.2006 r. w "Dzienniku" ukazały się artykuły "Polacy traktowani są jak niewolnicy" i "Spróbowałam zatrudnić się jako kasjerka".
W artykułach tych autorki informują, że w hipermarketach Real, Tesco, Carrefour, Auchan, zatrudnieni tam pracownicy traktowani są jak tania siła robocza. Miesięczne wynagrodzenie kasjerek wynosi około 700 złotych, co na tle osób zatrudnionych na tym samym stanowisku np. w Anglii czy Niemczech stanowi kwotę wielokrotnie niższą. Z artykułów wynika, że negocjacje organizacji związkowej z zarządami powyższych sieci handlowych w sprawie podwyżek dla pracowników zakończyły się niepowodzeniem.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy w wyżej wymienionych hipermarketach były przeprowadzane kontrole wysokości wynagrodzeń, jakich dokonano ustaleń oraz czy i jakie ewentualnie podjęto środki prawne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: