Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta W. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnobiurowego - w części odnoszącej się do wysokości budynku z dnia 2000-08-25.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/282137/98/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2000-08-25
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta W. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnobiurowego - w części odnoszącej się do wysokości budynku.

 


Data odpowiedzi:
2010-07-15
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 28.06.2002 r., sygn. akt IV SA 1963/00).