Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie sytuacji na przejściach granicznych między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej z dnia 2000-08-29.

Adresat:
GŁÓWNY URZĄD CEŁ
Sygnatura:
RPO/345411/00/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2000-08-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie sytuacji na przejściach granicznych między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

 


Data odpowiedzi:
2000-08-29
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 26.10.2000 r.