Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji na przejściach granicznych między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej z dnia 2000-08-29.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/345411/00/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2000-08-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji na przejściach granicznych między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

 


Data odpowiedzi:
2000-10-13
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13.10.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - październik 2000", str. 39).