Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na umieszczenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej danych obywatela Jugosławii w wykazie cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany z dnia 2000-08-29.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/343104/00/XV/1501.1 RZ
Data sprawy:
2000-08-29
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na umieszczenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej danych obywatela Jugosławii w wykazie cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany.

 


Data odpowiedzi:
2001-08-23
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 29.05.2001 r., sygn. akt V SA 2835/00).