Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr XX/121/95 Rady m. st. Warszawy z dnia 29.05.1995 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Parkowania Płatnego na drogach publicznych w Warszawie w części określającej kryteria przyznawania mieszkańcom strefy płatnego parkowania identyfikatorów uprawniających do bezpłatnego parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania (pkt 8 lit. a przepisów ogólnych regulaminu funkcjonowania systemu parkowania płatnego niestrzeżonego w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały) z dnia 2000-09-05.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/319369/99/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2000-09-05
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr XX/121/95 Rady m. st. Warszawy z dnia 29.05.1995 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Parkowania Płatnego na drogach publicznych w Warszawie w części określającej kryteria przyznawania mieszkańcom strefy płatnego parkowania identyfikatorów uprawniających do bezpłatnego parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania (pkt 8 lit. a przepisów ogólnych regulaminu funkcjonowania systemu parkowania płatnego niestrzeżonego w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały).

 


Data odpowiedzi:
2003-01-21
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 13.12.2000 r., sygn. akt II SA 2268/00).