Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekraczania dopuszczalnego czasu zatrzymania cudzoziemców w procedurze wydalenia z terytorium Polski z dnia 2000-09-26.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/352789/00/XV/1502.2 RZ
Data sprawy:
2000-09-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekraczania dopuszczalnego czasu zatrzymania cudzoziemców w procedurze wydalenia z terytorium Polski.

 


Data odpowiedzi:
2000-12-07
Opis odpowiedzi:Odpowiedź Zastępcy Prokuratora Generalnego z dnia 7.12.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - grudzień 2000", str. 55).