Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie spowodowania zwiększenia obsady etatowej w Służbie Więziennej na stanowiskach psychologów, psychiatrów i wychowawców oraz ich właściwego szkolenia zawodowego dla skuteczniejszej realizacji zadań resocjalizacyjnych z dnia 2000-10-10.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/320754/99/VII/713 RZ
Data sprawy:
2000-10-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie spowodowania zwiększenia obsady etatowej w Służbie Więziennej na stanowiskach psychologów, psychiatrów i wychowawców oraz ich właściwego szkolenia zawodowego dla skuteczniejszej realizacji zadań resocjalizacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-10-10
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - listopad 2000", str. 38).