Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niedostatków w funkcjonowaniu kurateli sądowej dla dorosłych z dnia 2001-02-08.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/332488/00/VII/709 RZ
Data sprawy:
2001-02-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niedostatków w funkcjonowaniu kurateli sądowej dla dorosłych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-02-08
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.02.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - luty 2001", str. 38).