Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przeniesienia własności mieszkania zakładowego na wniosek lokatora - termin roszczenia i waloryzacja ceny mieszkania z dnia 2000-10-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/353463/00/V/503 RZ
Data sprawy:
2000-10-31
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przeniesienia własności mieszkania zakładowego na wniosek lokatora - termin roszczenia i waloryzacja ceny mieszkania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-03-28
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 30.10.2001 r., sygn. akt K.33/2000).