Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do NSA na par.2 ust.2 pkt 1 oraz pkt 2 lit."b" (w zakresie, w jakim nie uznaje on osób pozbawionych uprawnień do mieszkania na podstawie orzeczenia sądowego za spełniające kryteria do otrzymania mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy) uchwały Nr V/22/94 Rady Gminy w N.P. z dnia 19.12.1994 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności z dnia 2000-11-15.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY
Sygnatura:
RPO/354602/00/V/505 RZ
Data sprawy:
2000-11-15
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do NSA na par.2 ust.2 pkt 1 oraz pkt 2 lit."b" (w zakresie, w jakim nie uznaje on osób pozbawionych uprawnień do mieszkania na podstawie orzeczenia sądowego za spełniające kryteria do otrzymania mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy) uchwały Nr V/22/94 Rady Gminy w N.P. z dnia 19.12.1994 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

 


Data odpowiedzi:
2003-01-21
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 4.04.2001 r., sygn. akt SA/Sz 2782/2000).