Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anny W., dotyczącej uzależnienia przez spadkobiercę prawa do lokalu własnościowego od przeprowadzenia w określonych terminach czynności zachowawczych (sygn. akt SK 15/00) z dnia 2000-12-08.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/356602/00/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2000-12-08
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anny W., dotyczącej uzależnienia przez spadkobiercę prawa do lokalu własnościowego od przeprowadzenia w określonych terminach czynności zachowawczych (sygn. akt SK 15/00).

 


Data odpowiedzi:
2001-06-26
Opis odpowiedzi:


Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 21.05.2001 r., sygn. akt SK 15/00).