Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, pracę nakładczą, wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia z dnia 2000-12-19.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/300438/99/I/108.1 RZ
Data sprawy:
2000-12-19
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, pracę nakładczą, wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-08-07
Opis odpowiedzi:
Postępowanie w sprawie umorzone (postanowienie z dnia 8.10.2001 r., sygn. akt K 40/2000).