Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłaty karnej za brak udokumentowanego zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia - tryb egzekucji z dnia 2001-01-04.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/358247/00/VI/609.1 RZ
Data sprawy:
2001-01-04
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłaty karnej za brak udokumentowanego zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia - tryb egzekucji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-09-05
Opis odpowiedzi:


Wniosek oddalony (wyrok z dnia 23.04.2002 r., sygn. akt K. 2/01).