Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedlwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wydania rozporządzeń przewidzianych w art. 250 par. 1 i 2 Kodeksu karnego wykonawczego dotyczących zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności z dnia 2001-01-30.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/241886/97/VII/701 RZ
Data sprawy:
2001-01-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedlwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wydania rozporządzeń przewidzianych w art. 250 par. 1 i 2 Kodeksu karnego wykonawczego dotyczących zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-01-30
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.02.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - luty 2001", str. 46).