Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tadeusza i Grażyny G., dotyczącej konstytucyjności przepisów dotyczących samowoli budowlanej (sygn. akt SK 2/01) z dnia 2001-03-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/363852/01/IV/406.2 RZ
Data sprawy:
2001-03-13
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tadeusza i Grażyny G., dotyczącej konstytucyjności przepisów dotyczących samowoli budowlanej (sygn. akt SK 2/01).

 


Data odpowiedzi:
2002-04-25
Opis odpowiedzi:


Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 26.03.2002 r., sygn. akt SK 2/01).