Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności art. 2a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 1.12.1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych z art. 2, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2001-03-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/299199/99/III/303 RZ
Data sprawy:
2001-03-13
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności art. 2a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 1.12.1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych z art. 2, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-11-15
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 15.10.2001 r., sygn. akt K. 12/2001).