Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa GUC z dnia 24.10.2000 r. umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w W. z dnia 2.12.1994 r. w sprawie wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej z dnia 2001-03-20.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/365451/01/VI/621.7 RZ
Data sprawy:
2001-03-20
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
wycofanie skargi przez RPO ( TKZ,SK, PS,PA)
Opis sprawy:

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa GUC z dnia 24.10.2000 r. umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w W. z dnia 2.12.1994 r. w sprawie wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej.

 


Data odpowiedzi:
2001-07-17
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone z powodu cofnięcia skargi (postanowienie z dnia 21.06.2001 r., sygn. akt V SA 828/01) wobec wydania przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł decyzji z dnia 11.05.2001 r. uwzględniającej skargę w całości.