Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie znacznego pogorszenia się sytuacji społecznej i gospodarczej w gminach na obszarze przyszłej zapory w Świnnej Porębie, na skutek przedłużającego się procesu inwestycyjnego z dnia 2001-04-02.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/352819/00/X/1003 RZ
Data sprawy:
2001-04-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie znacznego pogorszenia się sytuacji społecznej i gospodarczej w gminach na obszarze przyszłej zapory w Świnnej Porębie, na skutek przedłużającego się procesu inwestycyjnego.

 


Data odpowiedzi:
2002-01-22
Opis odpowiedzi: