Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją art. 25 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 2001-04-03.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/364522/01/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2001-04-03
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją art. 25 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-07-25
Opis odpowiedzi:Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 29.05.2001 r., sygn. akt K. 5/2001).