Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wypłaty premii gwarancyjnych od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych z dnia 2001-04-05.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/370093/01/V/516.2 RZ
Data sprawy:
2001-04-05
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wypłaty premii gwarancyjnych od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-09-11
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 13.11.2001 r., sygn. akt K 16/2001).