Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych z dnia 2001-04-05.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/353935/00/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2001-04-05
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: