Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulacji prawnych dotyczących repatriacji z dnia 2001-04-17.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/374121/01/XV/1504.1 RZ
Data sprawy:
2001-04-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulacji prawnych dotyczących repatriacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-05-17
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.05.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - maj 2001", str. 59).