Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi PZU S.A. na decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2001-06-08.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/380360/01/VI/624.2 RZ
Data sprawy:
2001-06-08
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi PZU S.A. na decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o oddalenie skargi PZU S.A.