Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na bezczynność Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie z dnia 2001-06-11.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/363816/01/XV/1501.3 RZ
Data sprawy:
2001-06-11
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na bezczynność Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie.

 


Data odpowiedzi:
2002-03-12
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 5.10.2001 r., sygn. akt I SAB 356/01).