Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji obywateli polskich narodowości romskiej w dziedzinie edukacji z dnia 2001-06-15.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/380895/01/XV/1506.3 RZ
Data sprawy:
2001-06-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji obywateli polskich narodowości romskiej w dziedzinie edukacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-06-15
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.07.2001 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - lipiec 2001", str. 45).