Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji dzieci i młodzieży należących do mniejszości ukraińskiej z dnia 2001-08-13.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/384018/01/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2001-08-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji dzieci i młodzieży należących do mniejszości ukraińskiej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-08-13
Opis odpowiedzi: