Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr 664/LIX/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 11.01.2001 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego" w części określającej kryteria przyznawania identyfikatorów uprawniających do parkowania bez wnoszenia opłat za parkowanie oraz opłatę za wydanie "identyfikatora 0" z dnia 2001-09-26.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/319369/99/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2001-09-26
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr 664/LIX/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 11.01.2001 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego" w części określającej kryteria przyznawania identyfikatorów uprawniających do parkowania bez wnoszenia opłat za parkowanie oraz opłatę za wydanie "identyfikatora 0".

 


Data odpowiedzi:
2003-01-21
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 10.01.2002 r., sygn. akt II SA 3054/01).