Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie immunitetu parlamentarnego z dnia 2001-10-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/390208/01/V/112 RZ
Data sprawy:
2001-10-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie immunitetu parlamentarnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-12-17
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 28.11.2001 r., sygn. akt K.36/2001).