Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Leszka K., dotyczącej konstytucyjności przepisu chroniącego kandydata na radnego przed publikowaniem nieprawdziwych informacji na jego temat podczas kampanii wyborczej (sygn. akt SK 32/01) z dnia 2001-10-26.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/390515/01/I/112 RZ
Data sprawy:
2001-10-26
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Leszka K., dotyczącej konstytucyjności przepisu chroniącego kandydata na radnego przed publikowaniem nieprawdziwych informacji na jego temat podczas kampanii wyborczej (sygn. akt SK 32/01).

 


Data odpowiedzi:
2004-06-09
Opis odpowiedzi:Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 13.05.2002 r., sygn. akt SK 32/01).