Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowania wymogów uprawniających cudzoziemców do otrzymania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP z dnia 2001-11-07.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/345119/00/IX/1501.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-07
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowania wymogów uprawniających cudzoziemców do otrzymania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-03-04
Opis odpowiedzi:


Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 19.05.2003 r., sygn. akt K 39/01).