Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia niepełnosprawnych sportowców z kręgu medalistów olimpijskich otrzymujących świadczenia pieniężne z budżetu państwa z dnia 2001-11-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/385357/01/I/107 RZ
Data sprawy:
2001-11-13
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia niepełnosprawnych sportowców z kręgu medalistów olimpijskich otrzymujących świadczenia pieniężne z budżetu państwa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-10-22
Opis odpowiedzi:
Wniosek oddalony (wyrok z dnia 30.09.2002 r., sygn. akt K 41/01).