Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby pilnego wydania nowego rozporządzenia dotyczącego izb wytrzeźwień, na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 2001-11-13.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/179236/95/VII/713 RZ
Data sprawy:
2001-11-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby pilnego wydania nowego rozporządzenia dotyczącego izb wytrzeźwień, na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-11-13
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 15.05.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - maj 2002", str. 28).