Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą przedsiębiorstwu - spółce z.o.o., rozbiórkę wykonanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi z dnia 2001-11-20.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/385997/01/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2001-11-20
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą przedsiębiorstwu - spółce z.o.o., rozbiórkę wykonanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi.

 


Data odpowiedzi:
2004-05-06
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 1.10.2002 r., sygn. akt II SA/Wr 2459/2001).