Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją zróżnicowania zakresu świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego przysługujących pracownikom i osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą z dnia 2001-11-21.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/380352/01/III/303.4.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-21
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją zróżnicowania zakresu świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego przysługujących pracownikom i osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-02-10
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 22.01.2003 r., sygn. akt K. 44/01) z powodu utraty mocy obowiązującej przepisów.