Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 2001-11-28.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/383511/01/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-01-30
Opis odpowiedzi:
Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.01.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - styczeń 2002", str. 47).